"میگن آدمی که برات ارزش قائله، هیچوقت خودشو تو موقعیتی قرار نمیده که باعث شه تو رو از دست بده"

از یه دید دیگه بهش نگاه کنین...

بذارین دیدگاه خودمو براتون بگم...

من معتقدم خدا هیچوقت ما رو رها میکنه، ماییم که خودمونو از خدا رها می کنیم. هر چند که انسان بیشتر از هر چیزی تو زندگی ش، نیازمند خداست...

پس دعا نکنیم "خدایا منو رها نکن"

دعا کنیم "خدایا کاری کن خودمونو ازت رها نکنیم"

... :)✨💙

If you didn't check...